Kuruluş

Ülkemizde sendikacılık siyasallaşma yolunda ilerlemekten öteye geçememiştir. Sendika yöneticileri kendi siyasi görüşündeki siyasi iktidarların görüşleri yönünde sendikasını yönlendirerek, üye odaklı programlardan daha çok siyasi baskı ve arkası olmayan vaatlerle hareket etmişlerdir. Bu durum karşısında; Sağlık çalışanları her geçen gün özlük haklarını kaybetmekte ve çalışma şevklerinin yitirmektedir. Uzaktan bakmakla, eleştirmekle ve hayıflanmakla sorunların çözümü beklemek hayalden öteye geçemez. Sağlıktaki bu gerçekleri gören Anadolu Sağlık-Sen12 Eylül 2011 tarihinde özgün bir yapılanma ve strateji ile yeni bir dönemi başlatmıştır.