Misyon

İnsan sağlığı sektöründe insan gücüyle yine insanlara hizmet sunmak için çalışmakta olan sağlık çalışanları kutsal emeklerinin karşılığını hak ettikleri gibi alabilmeleri, insanca yaşayabilecekleri iyi hizmet ve adil ücret çizgisinde öncelikle üyelerinin, sonra ise tüm sağlık çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmektir.