Neden Anadolu Sağlık-Sen ?

Yüzyılı aşan dönemde vazgeçilmez bir sosyal taraf olarak kendisini kabul ettiren sendikal hareket, günümüzde iç ve dış dinamiklerin yarattığı köklü değişim sürecinden önemli derecede etkilenmiş ve etkilenmeye de devam etmesi kaçınılmazdır. Son yirmi yılı aşan zaman diliminde sendikacılık krize girmiş ve sendikal harekette değişim ve yenileşme ihtiyacı önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir.

Yeni dönemin yeni yapılanma ve stratejiler gerektirdiği anlayışından hareket eden Anadolu Sağlık-Sen, sendikal faaliyetlerini çeşitlendirerek, yaşamın her alanında kamu çalışanının hizmetinde olan bir sendikal anlayışı benimseyen bir sendika olacaktır.

Sendikaların sadece çalışma hayatını düzenleme, çalışma şartlarını belirleme gibi dar hedeflere yönelmesi halinde toplum tarafından dışlanması, yabancılaşması kaçınılmazdır. Anadolu Sağlık-Sen’in hedefi yalnızca tek başına çalışma şartlarını iyileştirmek değildir, aynı zamanda sağlık çalışanlarının bir bütün olarak yaşam şartlarının düzenlenmesine katkıda bulunmaya çalışacaktır. Mevcut sağlık sendikalarımız bu hedefler doğrultusunda ilerlemedikleri ve kendilerini üye odaklı olmaktan çıkarttıkları için Anadolu Sağlık-Sen’in kurulma ihtiyacı doğmuştur.

Sağlık çalışanları yaklaşık %50’si halen sendikalı değildir. Sendikalı olmaktan korkmamalıyız. Ama siyasi baskılar, yanlış tercihler, arkadaşlık veya hemşericilik gibi nedenlere yanlış saflarda yer alıp kaybolup giden özlük ve sosyal haklarımızın arkasından koşmak yerine onları savunacak, artıracak ve yaşam kalitemiz için uygun hale getirecek Anadolu Sağlık-Sen’de buluşmalıyız.

Türkiye`nin çeşitli bölgelerinde, çeşitli semtlerindeki sağlık kuruluşlarında çalışıyoruz.

Belki farklı görüşlere inanıyor, farklı siyasi partileri destekliyoruz.

Ancak hepimizin ortak bir noktası var:

Yaşamak için çalışmak ve emek-gücümüzü satmak zorundayız.

Dertlerimiz aynı, sorunlarımız ortak

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz!

Çalışma sürelerinin kısaltılmasını istiyoruz!

Çünkü kendimize ve ailemize daha fazla zaman ayırmak, okumak, gezmek, eğlenmek bizim de hakkımız. Biz, sürekli üretim içinde olan bir makina değil, insanız.

Sosyal haklar istiyoruz!

Çünkü yıllarca ödediğimiz pirimlerin ve vergilerin karşılığını almak, bizim en doğal hakkımızdır.

Kısacası Biz,

Bütün zenginlikleri ve değerleri üretenler olarak, bu değerlerden, refah ve gelişmeden hakkımız olan payı istiyoruz

Peki alabiliyor muyuz?

Hayır!

Peki Ama Neden?

Çünkü önemli yanlışlar yapıyoruz

Peki yanlışlarımız neler?

Yasaların bizi koruyacağını sanıyoruz. Yasalar yeterli değil.

Ya da tek başımıza hak aramaya kalkıyoruz.

Aynı koşullarda yaşıyor, birlikte üretiyoruz.

Ama haklarımızı tek başımıza elde etmeye çalışıyoruz.

Başaramıyoruz.

Neden?

Çünkü Örgütlü Değiliz

Haklarımızı almak ve geliştirmek için güçlü olmamız gerek.

ÖRGÜTLENMEK, ortak çıkarlar temelinde, ortak hedefler için birleşmek demektir.

Yüzlerce, binlerce sağlık çalışanının doğru bir adreste örgütlenmesi YENİLMEZ BİR GÜÇTÜR.

 

Bu; bir araya gelişin adı artık sağlıkta ANADOLU SAĞLIK-SEN’dir.